Ilustračný obrázok k článku Bystrica zverejnila zaujímavú ponuku: Hľadá inšpektora mestskej polície
Zdroj: Mestská polícia BB

Bystrica zverejnila zaujímavú ponuku: Hľadá inšpektora mestskej polície

Ste bez práce alebo potrebujete zmenu? Preštudujte si, aké sú požiadavky na uchádzačov či charakteristika práce.

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Bystrica zverejnila zaujímavú ponuku: Hľadá inšpektora mestskej polície

Ste bez práce alebo potrebujete zmenu? Preštudujte si, aké sú požiadavky na uchádzačov či charakteristika práce.

Ilustračný obrázok k článku Bystrica zverejnila zaujímavú ponuku: Hľadá inšpektora mestskej polície
Zdroj: Mestská polícia BB

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu inšpektor Mestskej polície v Banskej Bystrici. Na webovej stránke mest o tom informuje Oddelenie riadenia ľudských zdrojov.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria

 • minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
 • vek najmenej 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • telesná spôsobilosť
 • duševná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou

 • kurz odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov výhodou, možnosť absolvovania po prijatí za príslušníka MsP
 • zbrojný preukaz skupiny C výhodou, možnosť získať po prijatí za príslušníka MsP
 • absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky
 • úspešné absolvovanie pracovného pohovoru s vedením MsP
 • znalosť slovenského jazyka slovom i písmom
 • znalosť cudzích jazykov výhodou

Druh práce a stručná charakteristika

Zabezpečovanie verejného poriadku v meste v nepretržitej pracovnej prevádzke v pešej alebo motorizovanej hliadke v súlade s ustanoveniami Zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu s uvedením presnej adresy pre doručovanie písomností, emailovú adresu a telefonický kontakt
 • podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica– zamestnanie v samospráve)

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2021/prípadne dohodou

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako sa píše na webe, žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 15.02.2021 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková, e-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk, telef.: 048/4330124

V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť aj zábery z kontrol aktuálne platných protiepidemických opatrení mestskými policajtmi!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

V OBRAZOCH: Mestskí policajti v Bystrici kontrolujú protiepidemické opatrenia
9
Galéria
Zdroj: Mestská polícia BB
Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie