Zmenia sa v Bystrici pred voľbami volebné obvody? Tieto by sa mali spojiť!

Poslanci spoločne s primátorom opäť zasadnú, aby riešili viaceré dôležité záležitosti nášho mesta. Jednou z tém zasadnutia bude aj rokovanie o návrhu na nové určenie volebných obvodov v meste, no rozoberať chcú opäť aj územný plán mesta.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Zmenia sa v Bystrici pred voľbami volebné obvody? Tieto by sa mali spojiť!
Zdroj: Webnoviny.sk

V poradí 30. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať už tento utorok o 9:00 hodine v priestoroch Veľkej siene Mestského úradu v Banskej Bystrici. **Poslancov čaká riešenie viacerých bodov, medzi ktorými sa objavil aj návrh na nové rozdelenie volebných obvodov v meste.

V zmysle záverov z rokovania Mestskej rady z 26. augusta 2014 predložila poslancom návrh na určenie piatich volebných obvodov (z pôvodných sedem) a 31 poslaneckých mandátov na volebné obdobie 2014 – 2018. Podľa návrhu by sa mali spojiť volebné obvody Radvaň a Fončorda a do volebného obvodu Stred by mali pribudnúť aj ľudia z Graniara, Uhliska a Šalkovej.

Návrh na rozdelenie volebných obvodov podľa mandátov

  • Volebný obvod číslo 1 – Stred (Centrum mesta, Majer, Senica, Šalková ) – 7 poslancov
  • Volebný obvod číslo 2 – Sever (Jakub, Kostiviarska , Podlavice, Skubín, Uľanka,) – 2 poslanci
  • Volebný obvod číslo 3 – Rudlová, Sásová – 9 poslancov
  • Volebný obvod číslo 4 – JUH (Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce) – 2 poslanci
  • Volebný obvod číslo 5 – Radvaň – 11 poslancov

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame