Jakub Forgács Správy

Bystrica sa spojí s CERNom. Pod Urpín mieri svetovo uznávaný odborník

Jedinečná príležitosť pre stredoškolákov. Budú mať možnosť, vyskúšať si prácu časticových fyzikov.

Ilustračný obrázok k článku Bystrica sa spojí s CERNom. Pod Urpín mieri svetovo uznávaný odborník
Zdroj: UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici privíta počas XVI. ročníka Medzinárodných majstrovských tried časticovej fyziky – Masterclasses držiteľa viacerých významných medzinárodných ocenení, odborníka, pôsobiaceho v Európskej organizácii pre jadrový výskum – CERN vo Švajčiarsku – Prof. RNDr. Karla Šafaříka, CSc. Informovala o tom Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB

9. marec 2020 bude patriť stredoškolákom, ktorí aj tento rok zasadnú do lavíc na Fakulte prírodných vied UMB na úspešnom a veľmi obľúbenom podujatí. XVI. ročník Majstrovské triedy z časticovej fyziky (International Particle Physics Masterclasses) ponúkne stredoškolákom možnosť vyskúšať si prácu časticových fyzikov.

„Po úvodných prednáškach účastníci sami za pomoci softvérových balíkov analyzujú dáta, namerané v experimente Atlas na urýchľovači LHC v CERNe. Výsledkom je nájdenie bozónu Z0 a niekoľkých prípadov Higgsovho bozónu. V závere programu sa videokonferenčne spojíme s CERNom a s univerzitami v Štajerskom Hradci, Marseille, Siegene a Freiburgu, s ktorými prediskutujeme naše výsledky, keďže všetci budeme pracovať na rovnakej analýze, ale na iných dátach,“ uviedla Straková.

„Sme veľmi radi, že jednu z úvodných prednášok prednesie prof. Karel Šafařík z FJFI ČVUT v Prahe. Prof. Šafařík je slovenský fyzik, ktorý je jedným zo zakladateľov experimentu Alice v CERNe a dlhé roky v ňom zastával funkciu vedúceho pre fyzikálne analýzy,“ dodala so slovami, že účastníci Masterclasses budú mať tiež možnosť besedovať s prof. Šafaříkom o časticovej fyzike, alebo o práci v CERNe či iných zaujímavých laboratóriách. 

  Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie