Marcel Mojžiš Samospráva

Budúcich prváčikov čaká zápis do škôl. Pozrite si všetky podrobnosti

Dvanásť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica privíta od 4. do 8. februára svojich budúcich žiakov na zápise do prvého ročníka. V jednotlivých školách bude zápis do prvého ročníka prebiehať v rozličných dňoch podľa harmonogramu.

Ilustračný obrázok k článku Budúcich prváčikov čaká zápis do škôl. Pozrite si všetky podrobnosti
Foto: Eva Viestová

Na zápise sa musí zúčastniť zákonný zástupca spolu s dieťaťom a potrebné je predložiť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. To by malo byť zapísané do školy vo svojom školskom obvode, čo je spravidla škola najbližšia k miestu trvalého pobytu. Rodič sa môže rozhodnúť svoje dieťa zapísať aj do inej než spádovej školy, ale do tej môže vykonať zápis až po súhlase jej riaditeľa, ktorý prihliada na kapacitné možnosti.

Harmonogram zápisu budúcich prváčikov je už známy. Pozrite si časový rozpis školu po škole.

Skôr aj neskôr

Do prvej triedy sa zapisuje každé dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši vek šesť rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Rodič môže požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o prijatie na povinnú školskú dochádzku aj u dieťaťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku ku dňu nástupu do školy. V takomto prípade musí rodič doložiť súhlasné stanovisko detského lekára a tiež zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Deti je možné zapísať na povinnú školskú dochádzku aj na diaľku. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť osobu na Slovensku, aby zapísala dieťa do niektorej ZŠ. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa a svojím občianskym preukazom. Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. V prípade nezapísania dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa rodič dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky až 331,50 eura.

Koľko bude prváčikov?

Hovorca primátora Filip Roháček priblížil, že v Banskej Bystrici je okrem 12 mestských škôl aj trojica súkromných a dve cirkevné ZŠ. Vlani nastúpilo do prvých ročníkov mestských škôl 580 detí a 99 prekročilo prvýkrát brány neštátnych škôl. Školský úrad mesta Banská Bystrica očakáva podobný počet zapísaných detí aj v tomto roku. Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční v marci.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM