Boj s bordelom v meste: Bystričania sa chopili metiel a lopát a vyzbierali 200 ton odpadu

Akcia Za krajšie mesto opäť skrášlila Bystricu. Metiel a lopát sa aj tento rok chopili samotní obyvatelia, ktorí v štyroch etapách upratali celé mesto. Na bystrických sídliskách naplnili stovky kontajnerov odpadu.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Boj s bordelom v meste: Bystričania sa chopili metiel a lopát a vyzbierali 200 ton odpadu
Zdroj: Dnes24.sk

Aj tento rok mesto Banská Bystrica dodržalo jarnú tradíciu a v mesiacoch marec a apríl zorganizovalo akciu Za krajšie mesto zameranú na skvalitnenie životného prostredia. Jej cieľom bolo vyčistenie verejných priestranstiev a okolia bytových a rodinných domov od komunálnych a rastlinných odpadov po zimnom období.

Bystričania upratovali v štyroch etapách

Vzhľadom na mierne poveternostné podmienky v zimnom období prebehla akcia v kontraste s tou minuloročnou o mesiac skôr a mesto bolo viditeľne čistejšie už pred veľkonočnými sviatkami. Akcia bola tradične rozdelená na štyri etapy. Počas každej z nich bola zabezpečená motorizovaná služba, ktorá zabezpečovala kontrolu naplnenosti kontajnerov, vývoz naplnených kontajnerov a ich opätovné pristavenie alebo premiestnenie na potrebné miesta, poskytovanie plastových vriec a pod.

„Za krajšie mesto dlhodobo vnímam ako mimoriadne prospešnú akciu, ktorej sa už tradične s radosťou zúčastňujem. Okrem toho, že nám toto jarné upratovanie zakaždým skrášli našu Banskú Bystricu, je aj akýmsi pomyselným referendom o tom, ako nám záleží na čistote a atraktivite mesta, v ktorom žijeme. Aj preto som rád, že Banskobystričania opäť nesklamali a akciu možno opäť vyhlásiť za úspešnú,“ skonštatoval primátor mesta Peter Gogola.

Do akcie sa zapojili aj učitelia a žiaci

Počas všetkých etáp akcie bolo vyvezených celkovo 325 veľkoobjemových kontajnerov odpadu s hmotnosťou 204,08 ton odpadov. Pre porovnanie, minulý rok to bolo až 337 veľkoobjemových kontajnerov odpadu s hmotnosťou 261,97 tony. Na každoročnom čistení mesta opäť výrazne participovali Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktoré počas jednotlivých etáp zapožičala obyvateľom náradie a zabezpečovala odstraňovanie nazhrabaných kôp lístia, starej trávy a rôznych odpadov. Spolu z celého mesta pracovníci ZAaRES-u odstránili až 56,07 ton biologicky rozložiteľných odpadov.

Do akcie sa zapojili aj učitelia a žiaci viacerých škôl ako je ZŠ Radvanská, ZŠ Tr. SNP, ZŠ Moskovská, ZŠ Golianova, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Sitnianska a OA Tajovského, ktorí dočistili priľahlé ihriská, parky, verejné plochy a areály škôl. Tohtoročnú akciu ukončí spoločnosť Detox, ktorá v spolupráci s členmi Občianskeho združenia Envirofuture, Rady študentov mesta Banská Bystrica a Outdoor Inštitútu v utorok odstráni nelegálne skládky komunálnych odpadov v lokalite Slnečné stráne.

Foto: mesto Banská Bystrica

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame