Michal Majer Rôzne

Banskobystrická šibenica

Šibeničné vŕšky, na ktorých boli postavené šibenice, mali v stredoveku viaceré mestá. Banská Bystrica nebola výnimkou. Tu sa taký vrch nachádza medzi dnešným plážovým kúpaliskom a obchodným centrom Europa. Šibenica na vrchu mala upozorňovať a vystríh

Jedna z prvých zmienok o Šibeničnom vrchu – Galgenbergu v Banskej Bystrici pochádza z roku 1533, kedy bola ku popravisku postavená cesta. Pôvodný názov kopca znel v nemeckom jazyku Galgenberg (slovo Galgen pochádza zo starej nemčiny a znamená „konár – haluz stromu“). Stavbu šibenice sprevádzala istá ceremónia, aby sa práca pokladala za čestnú a nehanobila členov cechu, ktorí ju vykonávali.

Na Šibeničnom vŕšku sa len nevešalo, ale používali sa tu aj ďalšie tresty smrti, ako napríklad sťatie mečom. Banskobystrický kat Vavrinec tu vykonal aj jednu z najznámejších popráv slovenských dejín, keď v roku 1526 popravil niekoľkých vodcov baníckeho povstania. Kráľovský komisár a personál vydal dňa 18. augusta 1526 zatykač na 46 vodcov baníckeho povstania. Z tých baníkov, ktorých sa podarilo uväzniť, kat Vavrinec popravil na šibeničnom vŕšku troch a neskôr ďalších dvoch. V roku 1542 kat za živa pochoval pod šibenicu ženu, ktorá zahubila vlastné dieťa.

Cesta na Šibeničný vrch pre odsúdenca viedla z mestského väzenia cez Dolnú ulicu ku kostolu sv. Alžbety, kde sa odsúdenec mohol prvýkrát pomodliť, druhýkrát pri kríži nachádzajúcom sa pred prvým domom po pravej strane za riečkou Bystrička a tretíkrát pri soche sv. Anny, odkiaľ išiel na popravisko. Tam sa prečítal ešte raz rozsudok a následne richtár na znak právoplatnosti rozsudku prelomil nad hlavou odsúdeného drevenú palicu. Popravení sa pochovávali väčšinou priamo na Šibeničnom vrchu, ale niekedy aj na iných miestach.

Šibenice stáli na vŕšku nad Banskou Bystricou ešte za života Gustáva Zechentera – Laskomerského (1824–1908), ktorý ich spomína vo svojich spomienkach: //„Aby som sa vyhol prachu, podal som sa hore pri jezuitskej záhrade chodníkom cez šibeničný kopček. Vtedy tam ešte stáli znamenité, veľmi komfortable šibenice o troch stĺpoch, všetko to solídna robota, ako to vravievali: „I pre naše detné deti.“ Traja mohli naraz na nich pohodlne visieť, bez toho žeby jeden druhého čo najmenej inkomodovali. Škoda ten pomník hrdúsenia už od tých čias pováľali. Šibenice zmizli, šibenci ostali!" // Vladimír Sklenka

Ďalšie zaujímavé články z histórie Banskej Bystrice nájdete v časopise Bystrický Permon.

www.permon.eu Foto: birdz.sk

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie