Jakub Forgács Správy

Areál bývalej Slovenky je o krok bližšie k veľkej premene: Čo sa podarilo?

Vo viac ako ročnej detailnej diskusii projektový tím spolu s odborníkmi posudzovali najmä oblasti riešenia verejných priestranstiev, funkcií či dopravy.

Ilustračný obrázok k článku Areál bývalej Slovenky je o krok bližšie k veľkej premene: Čo sa podarilo?
6
Galéria
Zdroj: Arkon, a.s.

Investor projektu SLOVENKA2, spoločnosť ARKON, a.s., v týchto dňoch doručil vedeniu mesta Banská Bystrica spracovanú urbanistickú štúdiu. „Tím architektov a urbanistov v nej zapracoval všetky úpravy projektu, ktoré počas odborných diskusií navrhli príslušné útvary mesta. Schválená urbanistická štúdia bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky platnej územno-plánovacej dokumentácie a zároveň pre etapizáciu výstavby,“ uviedla Anna Bieliková z komunikačnej agentúry Eseence communications.

Keďže územie niekdajšej textilky Slovenka v Banskej Bystrici predstavuje areál o rozlohe viac ako štyri hektáre, definovanie budúcej podoby územia prebieha podľa slov Bielikovej v intenzívnej koordinácii s mestom a všetkými dotknutými inštitúciami a orgánmi.

Vo viac ako ročnej detailnej diskusii projektový tím spolu s odborníkmi posudzovali najmä oblasti riešenia verejných priestranstiev, funkcií či dopravy.

Primátor zámer víta

„Po schválení zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie sme sa naplno venovali úpravám, ktoré majú za cieľ ešte viac skvalitniť budúce funkcie priestoru. Veríme, že súčasná podoba štúdie bude predstavovať plnohodnotný podklad pre nevyhnutnú aktualizáciu územného plánu mesta a projekt sa dočká územného rozhodnutia. Ako investor sme z pohľadu projektového riadenia na tento krok pripravení,“ uviedol Andrej Konkoľ, generálny riaditeľ a zakladateľ spomínanej spoločnosti.

„Po posúdení urbanistickej štúdie útvarmi mesta, ostatnými dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych sietí bude po finálnych úpravách následne predložená na schválenie mestskému zastupiteľstvu,“ hovorí Bieliková.

Pri odovzdávaní urbanistickej štúdie vedeniu mesta bol prítomný aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko: "Vítame zámer investora premeniť areál bývalej Slovenky na plnohodnotnú, modernú mestskú štvrť v blízkosti centra nášho mesta. Komplexnosť projektu ako aj jeho rozsiahla plocha si vyžadujú podrobnú prípravu a som rád, že so zástupcami investora prebieha konštruktívny dialóg. Územný plán mesta Banská Bystrica je potrebné aktualizovať aj o zmeny vyplývajúce z pripravovaného projektu SLOVENKA2.Verím, že navrhované zmeny prejdú odborným diskurzom a projekt sa stane súčasťou ďalšieho rozvoja Banskej Bystrice,“ zhodnotil primátor.

V niekoľkých etapách

Investor zároveň potvrdil svoj zámer realizovať výstavbu projektu v niekoľkých etapách, so začiatkom v severnej časti územia. Celé územie je rozdelené na dve časti: 1. južné územie od Strieborného námestia približne do polovice pozemku na úrovni Stoličkovej ulice a 2. zvyšná severná časť, ktorá sa rozprestiera po oboch stranách potoka Bystrica. Pre obe časti sú aktuálne platné aj Územné plány zóny.

„Investor postupne plní aj sľub sprístupňovať pôvodne nevyužívaný areál verejnosti ešte pred realizáciou projektu. Na začiatku septembra otvoril chodník, ktorý vedie od Strieborného námestia k ulici Cesta na amfiteáter. Osvetlený a udržiavaný chodník umožní pohodlný prechod študentom a zamestnancom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, či návštevníkom amfiteátra. V blízkosti chodníka je už spustená aj prevádzka bistra, ktorá oživila ponuku gastra v tejto lokalite,“ dodala Bieliková s tým, že interiér dočasnej kontajnerovej stavby dopĺňajú dobové fotografie niekdajšej textilky a gastro ponuku štýlovej streetfood prevádzky dopĺňajú a tradičné slovenské špeciality.

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Vizualizácie projektu Slovenka2
6
Galéria
Zdroj: Arkon, a.s.
Zdroj: Dnes24.sk

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie