Alergikov trápi peľ brezy a tráv

Uplynulý týždeň pokračovala ešte na celom území Slovenska peľová sezóna jedného z najvýznamnejších jarných alergénov - brezy. Najvyššie denné koncentrácie jej peľu boli namerané v strede uplynulého týždňa. Koniec týždňa vzhľadom na prudké ochladenie

Monika Obrtalová

„Najvyššie denné koncentrácie peľu v spomínanom období boli namerané v stredu v Banskej Bystrici – až 1339 peľových zŕn na meter kubický vzduchu a v sobotu v Žiline, kde celková denná koncentrácia dosiahla 1765 peľových zŕn na meter kubický vzduchu. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých hlásila už okrem Bratislavy aj Banská Bystrica a Trnava. Peľ pŕhľavovitých rastlín zaznamenala Bratislava, Trnava a Nitra. V ovzduší Slovenska sa vyskytoval ešte peľ pagaštanu, orecha, smreka, borovice, platanu, peľ cyprusovitých –tisovitých a peľ brestu, vŕby, topoľa, javora, smrekovca, hrabu, jaseňa, buka i duba. Na celom území kvitne repka, ktorej peľ vzhľadom na to, že je opelivá hmyzom, naše monitorovacie stanice môžu zachytiť len ojedinele. V blízkosti polí však dosahuje alergologicky významné koncentrácie. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu Cladospórium,“ uviedla k aktuálnej peľovej situácii RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia RÚVZ v Banskej Bystrici, ktoré je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Prognóza na tento týždeň je vzhľadom k chladným a daždivým dňom, pre alergikov mierne priaznivejšia. Denné koncentrácie peľu sa budú pohybovať skôr v stredných hladinách, pričom ostáva zachované veľmi široké druhové spektrum kvitnúcich drevín. Na celom území Slovenska už doznieva peľová sezóna brezy, ktorej účinky však zvyšuje skrížene reagujúci peľ duba. Brezu -teraz ešte ako najvýznamnejší alergén peľového spektra, začína nahradzovať na dlhé obdobie peľ tráv z čeľade lipnicovitých. „S nárastom koncentrácií počítame ešte u peľu duba, buka, orecha a platanu. Kvitnú ihličnany ako smrek a borovica, ktorých peľ výrazne ovplyvní denné koncentrácie peľu v ovzduší. Z bylín naďalej kvitne aj repka, ktorej peľ je ťažký, zle sa šíri v ovzduší, preto problémy môže spôsobovať hlavne citlivým osobám najmä v blízkosti kvitnúcich polí. S nárastom denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší rátame až po oteplení,“ konštatuje Lefférsová.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.