Aktuálne zistenia o bytoch v Bystrickom okrese. V tomto sme v kraji takmer na čele

Aktuálne zistenia o bývaní v Banskej Bystrici a okolí. Pozrite, aká je u nás situácia s bytmi!

V okrese Banská Bystrica sa podľa údajov Štatistického úradu SR za polrok 2017 dokončilo 91 bytov. V kraji nás predbehol iba Zvolen s 98 dokončenými bytmi. Oproti polroku 2016 sa zvýšil počet dokončených bytov o 31 jednotiek, čo predstavuje nárast o 51,7 %. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 24,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 125 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 368, čo je pokles o 74,6 %. Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 2 255 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet klesol o 155.

Situácia v kraji

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za prvý polrok 2017 v kraji dokončilo 377 bytov, čím sa Banskobystrický kraj zaraďuje na posledné miesto zo všetkých krajov SR. Oproti polroku 2016 sa však počet dokončených bytov zvýšil o 25. V percen­tuálnom vyjadrení ide o 7 % nárast. Dokončené byty v kraji sa podieľali na počte dokončených bytov v SR 5,3 %.

Z celkového počtu dokončených bytov v kraji prevládali štvorizbové byty, ktoré tvorili 36,9 %, päť a viac izbové byty tvorili 19,9 %, trojizbové byty 17,2 %, jednoizbové byty a garsónky 13,8 % a dvojizbové byty 12,2 %. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli dokončené byty v súkromnom tuzemskom vlastníctve (95,2 %) a vo vlastníctve územnej samosprávy (4,8 %).

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR

Odporúčame