Ako zlepšiť dopravu na vašom sídlisku? Bystričania dostanú priestor na vyjadrenie

V najbližších týždňoch sa v Bystrici bude diskutovať o doprave. Aj váš názor môže zavážiť.

Jakub Forgács

Nadácia Ekopolis v spolupráci s mestom Banská Bystrica realizujú projekt zameraný na plánovanie udržateľnej mestskej mobility. V marci sa v Banskej Bystrici uskutoční sériá verejných diskusií s obyvateľmi, ktoré pomôžu pri analýze súčasného stavu dopravy.

„Rovnako dôležité, ako aktivity formálnych odborníkov a plánovačov, sú stretnutia s obyvateľmi mesta. Tých považujeme za miestnych expertov na dopravu, keďže sa mestom každodenne presúvajú a pohybujú. Preto potrebujeme vedieť ich názory a potreby, ktoré pomôžu identifikovať silné a slabé stránky súčasného stavu rôznych druhov dopravy v Banskej Bystrici,“ uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Pre udržateľnú mestskú mobilitu je potrebné diskutovať s obyvateľmi, aby na presun po meste uprednostňovali pred autom iný spôsob dopravy. „Dopravné zápchy patria medzi časté problémy väčších miest. Napriek tomu ľudia zatiaľ vo väčšej miere nie sú ochotní presadnúť z áut do verejnej dopravy. Naším zámerom je dospieť do stavu, že autobusom sa človek dostane tam, kam potrebuje skôr, ako vlastným autom,“ konštatoval prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Verejné diskusie s obyvateľmi sa uskutočnia:

  • 13. 3. 2018 na ZŠ Spojová (Fončorda)
  • 14. 3. 2018 v objekte Slovenskej zdravotníckej univerzity (Radvaň)
  • 15. 3. 2018 v Komunitnom centre v Sásovej
  • 21. 3. 2018 v Centre nezávislej kultúry Záhrada
  • 28. 3. 2018 na ZŠ J. G. Tajovského v Podlaviciach

Stretnutia sa konajú vždy od 17:00 do 19:00.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame