4 kliniky Rooseveltovej nemocnice majú nových prednostov. Toto sú ich mená

Poznáme nových prednostov štyroch kliník bystrickej nemocnice. Kto všetko uspel vo výberových konaniach?

Jakub Forgács

V júni tohto roku sa uskutočnili výberové konania na prednostov kliník pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta. Po ich ukončení majú štyri z nich nových prednostov.

Jednou z najpodstatnejších zmien, ktorá sa na týchto postoch udiala, je vymenovanie nového prednostu II. Chirurgickej kliniky SZU. Od prvého júla sa ním stal doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., ktorý predtým pôsobil ako primár Oddelenia miniinvazívnej chirurgie a ako prvý na Slovensku zavádzal mnohé minimálne invazívne metodiky.

K zmene vedenia došlo aj na Neurochirurgickej klinike SZU, kde bol prednostom od prvého júla menovaný MUDr. Ján Šulaj, PhD. Dlhoročný prednosta Prof. MUDr. Miroslav Galanda, Csc. bude na klinike aj naďalej odovzdávať svoje cenné skúsenosti v pozícii odborného konzultanta. Profesor patrí medzi najvýznamnejších slovenských neurochirurgov, založil prvé neurochirurgické pracovisko v stredoslovenskom kraji a vybudoval z neho špičkovú kliniku. Profesorovi Galandovi patrí obrovská vďaka za jeho prínos a dlhoročnú prácu vo vedení uznávaného pracoviska.

Od prvého augusta má nového prednostu aj II. Očná klinika SZU. V júnovom výberovom konaní, ktoré sa konalo na pôde SZU uspel MUDr. Ladislav Jančo, FEBO.

Poslednou zo zmien na vedúcich pozíciách kliník, je nástup nového prednostu II. Gynekologicko-pôrodníckej klinky SZU. 15. augusta sme v lekárskom tíme FNsP FDR privítali doc. MUDr. Karola Dókuša, PhD., ktorý dovtedy pôsobil v Univerzitnej nemocnici v Martine. Vo funkcii vymenil MUDr. Tibora Bielika, Phd. ktorý koncom júna ukončil v nemocnici pracovný pomer.

Výberové konanie na prednostov vyhlasuje Slovenská zdravotnícka univerzita, kliniky sú jej výučbovými základňami. Výber sa uskutočnil na všetkých klinikách. Na jedenástich sa prednosta nezmenil. Prednosta je zodpovedný za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň výučby a vedeckovýskumnej činnosti v rámci príslušného študijného programu a študijného plánu študijných odborov, ale samozrejme aj za hospodárenie, organizáciu, riadenie a úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom na klinike.

Noví prednostovia:

  • doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD II. Chirurgická klinika SZU
  • MUDr. Ján Šulaj, PhD. Neurochirurgická klinika SZU
  • MUDr. Ladislav Jančo, FEBO II. Očná klinika SZU
  • doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD II. Gynekologicko-pôrodnícka klinka SZU

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame