29 km zrekonštruovaných ciest

Banskobystrický samosprávny kraj spustí v tomto roku do prevádzky 144 kilometrov zrekonštruovaných ciest. Medzi nimi je aj takmer 29 kilometrový úsek medzi Rimavskou Sobotou a Abovcami, ktorý sme dnes odovzdali do užívania.

Michal Majer

Obnova úseku, ktorý realizovali Inžinierske stavby, a. s., Košice stál skoro 2 491 tisíc Eur bez DPH. Projekt bol realizovaný a financovaný z Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Banskobystrický samosprávny kraj sa podieľal 5%. 10% poskytol štátny rozpočet SR a zvyšných 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja.

Vďaka rekonštrukcii sa zabezpečí kvalitnejšia obslužnosť obcí na tomto úseku. V rámci projektu sa vybudovali aj bezpečnostné prvky – merače rýchlostí a zvislé dopravné značenie s reflexným podkladom. Zvýši sa tak bezpečnosť cestnej dopravy a pohodlie cestovania účastníkov cestnej dopravy, ale aj obyvateľov žijúcich v týchto obciach. Celková plocha zrekonštruovaných ciest je 187,63 tis. m2. Spolu sa spotrebovalo 31,4 tis. t asfaltom obaľovaných zmesí rôznych druhov. V rámci rekonštrukcie bola opravená aj príjazdná cesta do obce Lenartovce, ktorú obyvatelia často využívajú na prechod do Maďarska. Súčasťou stavby bola tiež oprava 8 priepustov. Zlepšil sa ich technický stav a obnovila funkčnosť.

Rekonštrukciou prešiel aj jeden most. „Cesty v našom kraji potrebujú obnovu a musíme ju riešiť. Viac ako 1010 kilometrov je v nevyhovujúcom alebo v havarijnom stave a hrozí, že niektoré úseky budeme musieť uzavrieť. Zobrali sme si preto úver 10 miliónov Eur na tie najnutnejšie opravy. V najbližších mesiacoch sa začne rekonštrukcia ďalších takmer 89 km a 4 mostov,” vysvetľuje predseda BBSK Vladimír Maňka. BBSK je v súčasnosti vlastníkom 609 km ciest II. triedy a 1853 km ciest III. triedy, spolu 2462 km ciest a 1039 mostov.

Zdroj: Úrad BBSK

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.