Bystrická klinika oslavuje. O predčasne narodené deti sa tu starajú už 60 rokov

Jedna sestra mala na starosti takmer desať detí a mali len jeden inkubátor. Tak si na prácu sestričky na úseku pre predčasne narodené deti pred 60 rokmi spomína jedna z nich.

Jakub Forgács

Na Neonatologickej klinike SZU pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica si v utorok 6. júna 2017 slávnostným seminárom pripomenuli okrúhle výročie. Odbornú starostlivosť poskytujú deťom, ktoré prišli na svet predčasne už šesťdesiat rokov.

„Pre predčasne narodených novorodencov je najdôležitejšia centralizácia v špecializovaných centrách, pretože tam majú najväčšiu šancu dostať takú starostlivosť akú potrebujú. Najšetrnejšie je, keď sa takýto novorodenec dostane k nám ešte v maminom brušku a nestráca dôležité minúty po narodení čakaním na transport špecializovaným tímom,“ uviedla vo svojej prednáške prednostka Neonatologickej kliniky SZU Jana Nikolinyová. Starostlivosť o predčasne narodených novorodencov prešla za obdobie od vzniku oddelenie veľkým vývojom. Kedysi malo šancu na prežitie dieťa narodené po 30. týždni tehotenstva a s minimálnou pôrodnou váhou 1000g. Dnes sa vďaka modernému technologickému vybaveniu a metodikám posunula hranica životaschopnosti predčasne narodeného dieťaťa na ukončený 24. týždeň a 450 g pôrodnú hmotnosť.

Počas seminára si na začiatky spred šesťdesiatich rokov zaspomínala aj jedna z prvých banskobystrických novorodeneckých sestier pani Eva Furdíková. „Úsek pre predčasne narodené deti vznikol v roku 1957 a bol vtedy súčasťou detského oddelenia. Neboli sme nijak zvlášť zaškolené, jedna sestra mala na starosti takmer desať detí a mali sme len jeden inkubátor,“ spomína.

„Starostlivosť o novorodencov, dojčatá a staršie deti bola ešte v šesťdesiatych rokoch súčasťou gynekológie a pediatrie. Až neskôr sa začal formovať odbor starostlivosti o novorodenca – neonatológia. Prvé samostatné novorodenecké oddelenie vzniklo v banskobystrickej nemocnici v roku 1975.“ priblížil v úvode svojho príspevku profesor Svetozár Dluholucký, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej pediatrie.

Na výročnom stretnutí sa zišlo okolo 65 súčasných aj bývalých zamestnancov. Bývalým kolegom udelilo vedenie kliniky symbolické čestné členstvo vo svojom kolektíve.

Odporúčame