Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Jakub Forgács (57.31s) 87%
 2. Eja U (90.42s) 80%
 3. Peter Surovec (86.27s) 67%
 4. Brašeňová Brašeňová (87.16s) 60%
 5. Peter Birka (89.09s) 60%
 6. Ivana Fábryová (115.9s) 60%
 7. Dušan Vesel (120.07s) 60%
 8. J P (55.39s) 53%
 9. peto novo (82.01s) 53%
 10. Ondrej Pecnik (87.95s) 53%

Najlepší hráči

 1. Jakub Forgács (57.31s) 87%
 2. Eja U (90.42s) 80%
 3. Peter Surovec (86.27s) 67%
 4. Brašeňová Brašeňová (87.16s) 60%
 5. Peter Birka (89.09s) 60%
 6. Ivana Fábryová (115.9s) 60%
 7. Dušan Vesel (120.07s) 60%
 8. J P (55.39s) 53%
 9. peto novo (82.01s) 53%
 10. Ondrej Pecnik (87.95s) 53%