Najlepší na Bystrica24.sk

 1. peto novo (42.87s) 100%
 2. Vanessa Valachová (30.01s) 80%
 3. František Vanka (36.06s) 80%
 4. Majo Patak (43.65s) 80%
 5. Jozef Vavrek (44s) 80%
 6. Eva Hybska (50.33s) 80%
 7. Roman Ondrejka (52.34s) 80%
 8. jana cabanová (30.09s) 70%
 9. Stanislav Vaclavik (51.08s) 70%
 10. Vanesa Majerová (31.16s) 60%

Najlepší hráči

 1. Róbert Jakubička (11.7s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (11.9s) 100%
 3. Lukáš Holej (15.8s) 100%
 4. Rasťo Macko (15.9s) 100%
 5. Marián Mališ (17.05s) 100%
 6. Gabriel Ličák (17.24s) 100%
 7. Patrik Šepeľák (17.92s) 100%
 8. Michal Černaj (18.58s) 100%
 9. Stanislav Michalík (19.42s) 100%
 10. Dávid Proksa (21.05s) 100%