Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Ondrej Snopko (21.39s) 100%
 2. Jakub Forgács (37.21s) 100%
 3. Miroslav Šuch (37.51s) 70%
 4. Jozef Vavrek (40.63s) 70%
 5. Dušan Vesel (51.18s) 70%
 6. Martin Kaliský (93.2s) 60%
 7. Denisa Roupcova (32.84s) 50%
 8. Anna Kľačková (28.73s) 40%
 9. Peter Spedobb (44.27s) 30%

Najlepší hráči

 1. Ondrej Snopko (21.39s) 100%
 2. Jakub Forgács (37.21s) 100%
 3. Miroslav Šuch (37.51s) 70%
 4. Jozef Vavrek (40.63s) 70%
 5. Dušan Vesel (51.18s) 70%
 6. Martin Kaliský (93.2s) 60%
 7. Denisa Roupcova (32.84s) 50%
 8. Anna Kľačková (28.73s) 40%
 9. Peter Spedobb (44.27s) 30%