Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Ivana Hrončeková (44.78s) 100%
 2. Bianka Trstenská (53.79s) 100%
 3. Miroslav Šuch (63.49s) 100%
 4. Jakub Forgács (62.65s) 80%
 5. Kristián Mak (71.28s) 60%
 6. Igor Hudec (66.06s) 53%
 7. Martin Sliacky (87.69s) 53%
 8. Anna Kľačková (57.44s) 47%
 9. Filip Blaško (83.86s) 47%
 10. Jan Mikuláši (93.1s) 47%

Najlepší hráči

 1. Ivana Hrončeková (44.78s) 100%
 2. Bianka Trstenská (53.79s) 100%
 3. Miroslav Šuch (63.49s) 100%
 4. Jakub Forgács (62.65s) 80%
 5. Kristián Mak (71.28s) 60%
 6. Igor Hudec (66.06s) 53%
 7. Martin Sliacky (87.69s) 53%
 8. Anna Kľačková (57.44s) 47%
 9. Filip Blaško (83.86s) 47%
 10. Jan Mikuláši (93.1s) 47%