Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Ľudmila B (34.82s) 100%
 2. Peter Pavuk (39.03s) 100%
 3. Dušan Vesel (47.86s) 90%
 4. Jan Mikuláši (63.71s) 90%
 5. Eva Viglašská (50.92s) 80%
 6. Brašeňová Brašeňová (58.55s) 70%
 7. Peter Spedobb (60.81s) 70%
 8. Denisa Roupcova (44.62s) 60%
 9. Roman Roman (51.54s) 60%
 10. Katarina Cochran (66.63s) 60%

Najlepší hráči

 1. Ľudmila B (34.82s) 100%
 2. Peter Pavuk (39.03s) 100%
 3. Dušan Vesel (47.86s) 90%
 4. Jan Mikuláši (63.71s) 90%
 5. Eva Viglašská (50.92s) 80%
 6. Brašeňová Brašeňová (58.55s) 70%
 7. Peter Spedobb (60.81s) 70%
 8. Denisa Roupcova (44.62s) 60%
 9. Roman Roman (51.54s) 60%
 10. Katarina Cochran (66.63s) 60%