Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Roman Roman (57.4s) 70%
 2. Viera Šandorová (79.89s) 70%
 3. Katarina H (70.43s) 60%
 4. Dušan Vesel (77.99s) 60%
 5. Jakub Forgács (61.78s) 50%
 6. Martina Riečanová (68.69s) 20%

Najlepší hráči

 1. Alex Ivanko (33.97s) 90%
 2. Matej Štefuš (62.2s) 80%
 3. Karol Kovac (64.69s) 80%
 4. Jana Buvalová (52.4s) 70%
 5. Roman Roman (57.4s) 70%
 6. Pedro Alvarez (62s) 70%
 7. Pa Vli (64.47s) 70%
 8. Viera Šandorová (79.89s) 70%
 9. Peter Tkáčik (89.87s) 70%
 10. Jozef Borovsky (45.02s) 60%