Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Miroslav Šuch (42.89s) 100%
 2. Viera Šandorová (46.21s) 100%
 3. Dušan Vesel (46.7s) 100%
 4. Jakub Forgács (37.45s) 90%
 5. Katarina Cochran (78.38s) 70%
 6. Jozef Vavrek (51.15s) 60%
 7. Ondrej Pecnik (63.51s) 40%
 8. Roman Roman (68.01s) 40%
 9. Martina Riečanová (74.75s) 20%
 10. Anna Barančoková (46.34s) 10%

Najlepší hráči

 1. Miroslav Šuch (42.89s) 100%
 2. Viera Šandorová (46.21s) 100%
 3. Dušan Vesel (46.7s) 100%
 4. Jakub Forgács (37.45s) 90%
 5. Katarina Cochran (78.38s) 70%
 6. Jozef Vavrek (51.15s) 60%
 7. Ondrej Pecnik (63.51s) 40%
 8. Roman Roman (68.01s) 40%
 9. Martina Riečanová (74.75s) 20%
 10. Anna Barančoková (46.34s) 10%