Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Arnold Ološtiak (33.04s) 100%
 2. Jakub Forgács (35.46s) 100%
 3. Dušan Vesel (44.8s) 100%
 4. František Vanka (54.34s) 90%
 5. Lenka Krivská (54.51s) 90%
 6. Jozef Vavrek (55.82s) 90%
 7. Zdenka Hudecová (57.6s) 90%
 8. Brašeňová Brašeňová (60.91s) 90%
 9. Eva Viglašská (64.67s) 90%
 10. Marek Zákopčan (40.33s) 80%

Najlepší hráči

 1. Arnold Ološtiak (33.04s) 100%
 2. Jakub Forgács (35.46s) 100%
 3. Dušan Vesel (44.8s) 100%
 4. František Vanka (54.34s) 90%
 5. Lenka Krivská (54.51s) 90%
 6. Jozef Vavrek (55.82s) 90%
 7. Zdenka Hudecová (57.6s) 90%
 8. Brašeňová Brašeňová (60.91s) 90%
 9. Eva Viglašská (64.67s) 90%
 10. Marek Zákopčan (40.33s) 80%