Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Jakub Forgács (45.21s) 100%
 2. Eva Muskova (111.05s) 100%
 3. Petra Tišliarová (65.03s) 90%
 4. Filip Fabka (65.06s) 90%
 5. Tobiáš Majer (73.93s) 90%
 6. Filip Buk (75.18s) 90%
 7. Michal Šípka (80.98s) 90%
 8. Paťušá Ďurčíková (92.74s) 90%
 9. Michaela Vránska (112.07s) 90%
 10. Thomas Adamjak (201.28s) 90%

Najlepší hráči

 1. Jakub Forgács (45.21s) 100%
 2. Eva Muskova (111.05s) 100%
 3. Petra Tišliarová (65.03s) 90%
 4. Filip Fabka (65.06s) 90%
 5. Tobiáš Majer (73.93s) 90%
 6. Filip Buk (75.18s) 90%
 7. Michal Šípka (80.98s) 90%
 8. Paťušá Ďurčíková (92.74s) 90%
 9. Michaela Vránska (112.07s) 90%
 10. Thomas Adamjak (201.28s) 90%