Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Jakub Forgács (36.47s) 100%
 2. Petteri Súkeník (65.98s) 90%
 3. Zdenka Hudecová (72.86s) 80%
 4. Marek Zákopčan (47.5s) 70%
 5. Marek Turcin (60.74s) 70%
 6. Dusan Malis (64.29s) 70%
 7. Zuzana Kučerová (74.57s) 70%
 8. Paula Hrezdovicova (48.59s) 60%
 9. Dagmar Šusteková (57.36s) 60%
 10. Brašeňová Brašeňová (57.91s) 60%

Najlepší hráči

 1. Jakub Forgács (36.47s) 100%
 2. Petteri Súkeník (65.98s) 90%
 3. Zdenka Hudecová (72.86s) 80%
 4. Marek Zákopčan (47.5s) 70%
 5. Marek Turcin (60.74s) 70%
 6. Dusan Malis (64.29s) 70%
 7. Zuzana Kučerová (74.57s) 70%
 8. Paula Hrezdovicova (48.59s) 60%
 9. Dagmar Šusteková (57.36s) 60%
 10. Brašeňová Brašeňová (57.91s) 60%