Jakub Forgács Správy

Rázny krok mesta: Schodisko a bezbariérovú rampu v Sásovej okamžite uzavrú, FOTO

Konštrukcia rampy bude uzavretá v celom rozsahu, pričom sa oplotí aj plocha pod ňou. Ohradený bude aj priestor pod ramenami predmetného schodiska, ktoré je v havarijnom stave.

Ilustračný obrázok k článku Rázny krok mesta: Schodisko a bezbariérovú rampu v Sásovej okamžite uzavrú, FOTO
4
Galéria
Zdroj: Mesto Banská Bystrica

Objekt občianskej vybavenosti v súkromnom vlastníctve na Rudohorskej ulici č. 12 – 16, v ktorom sídlia potravinové reťazce, drogérie či reštaurácie, sú frekventovaným a vyhľadávaným miestom obyvateľov i návštevníkov sídliska Rudlová-Sásová. Schodiská v objektoch a bezbariérová rampa sú dlhodobo v zlom technickom stave. Mesto Banská Bystrica ich však nevlastní. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Okamžité uzavretie

„V majetku mesta je len pozemok pod tržnicou prenajatý súkromnej firme a pozemky pod dvomi schodiskami a rampou. Po stretnutiach s vlastníkmi objektov, ktorí tiež nepreukázali vlastníctvo, dala samospráva z dôvodu ochrany zdravia obyvateľov, vypracovať odborný statický posudok,“ uviedla Marhefková.

Na základe odporúčaní statika, mesto podľa slov Marhefkovej musí okamžite pristúpiť k uzavretiu schodiska nachádzajúceho sa v strede objektu, ako aj bezbariérovej rampy, až do doby, kým nedôjde k ich odstráneniu.

Mesto začalo konať

„Schodiská nie sú súčasťou majetku mesta, a taktiež k nim nemajú žiadny právny vzťah ani vlastníci jednotlivých prevádzok. Naše stretnutia boli korektné, ale žiadne nové skutočnosti preukazujúce vlastníctvo neboli zistené. Aj keď vlastníctvo nie je zrejmé, ako majitelia pozemku sme začali konať. Dali sme spracovať statické posúdenie mechanickej odolnosti a stability jednotlivých železobetónových nosných konštrukcií. Zo záverov vyplynulo, že okamžite musíme pristúpiť k ohradeniu a zamedzeniu prístupu na schodisko v strede objektu a na bezbariérovú rampu, pretože majú vážne narušenú konštrukciu. Po spracovaní ďalšej technickej dokumentácie zabezpečíme ich odstránenie a musíme sa postarať o iné riešenie prístupov k objektom. Veríme, že aj v spolupráci s majiteľmi prevádzok,“ hovorí 2. zástupca primátora Milan Lichý.

„Konštrukcia rampy bude uzavretá v celom rozsahu, pričom sa oplotí aj plocha pod ňou. Ohradený bude aj priestor pod ramenami predmetného schodiska, ktoré je v havarijnom stave. Po odstránení nevyhovujúcich prístupových komunikácií mesto, s ohľadom na finančné možnosti, podnikne ďalšie kroky, o ktorých bude informovať,“ dodala Marhefková, ktorá sa obyvateľom a návštevníkom Rudlovej-Sásovej ospravedlnila za zníženie komfortu a požiadala ich o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dodržiavanie prijatých nevyhnutných opatrení.

Zábery schodiska a bezbariérovej rampy nájdete v priloženej fotogalérii!

V OBRAZOCH: Mesto rieši havarijný stav schodiska a bezbariérovej rampy
4
Galéria
Zdroj: Mesto Banská Bystrica
Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie