Jozef Sliacky Rôzne

Poslanci nesúhlasili so zvýšením poplatku za komunálny odpad

Posledné pracovné Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene malo pomerne bohatý program, v ktorom nechýbal ani programový zámer hospodárenia mesta na ďalšie tri roky. Napriek tomu poslancom stačili na prerokovanie všetkých bodov programu a na schválenie uzne

Medzi prvé body programu patrilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 122 Mesta Zvolen o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ekonomický odbor navrhol zvýšiť poplatok za komunálny odpad pre občanov v rodinných domoch a v bytoch o desať percent, to znamená zo súčasných 18,17 € na rovných 20 €. S týmto návrhom však súhlasili len traja z dvadsiatich prítomných poslancov a až jedenásti boli proti, čo znamená, že výška tohto poplatku, ktorý sa nemení už od roku 2005 (!), zostane aj v roku 2011 rovnaká.

Otázne je, či to nebol len populistický predvolebný trik a teda či toto rozhodnutie odchádzajúcich poslancov ich nástupcovia nezmenia. Faktom je – čo uviedla v odôvodnení aj vedúca finančného odboru Alena Gáborová – že obyvatelia Zvolena vyprodukujú stále viac odpadu, čo si napríklad vyžaduje, aby sa zo sídlisk vyvážal odpad aj v sobotu, zvyšuje sa aj množstvo separovaného odpadu, vrátane bio odpadu, ktorý je dnes nutné vyvážať každý týždeň. Náklady sa tak zvyšujú a rozdiel medzi príjmami a výdavkami v tomto roku presiahne 450-tisíc eur, čo musí vykryť Mesto, pričom navrhované desaťpercentné zvýšenie poplatku fyzických osôb by na strane príjmov predstavoval plus 70 350 €.

Poslanci však bez podstatných pripomienok odsúhlasili ďalšie všeobecne záväzné nariadenia, odmeny primátora, jeho zástupkyne a hlavnej kontrolórky a rozhodli i o tohtoročných Cenách mestách Zvolen.

Ďalšie informácie z rokovania Mestského zastupiteľstva vo Zvolene prinesieme aj na stránke www.zvolen24.sk.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM