Martin Károly Rôzne

BBSK chce v Štiavnici prioritne podporiť školy, cesty a cestovný ruch

Banská Štiavnica 2. mája - Zabezpečiť ďalší rozvoj stredného školstva, zrealizovať opravy povrchov ciest II. a III. triedy a podporiť projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu (CR) - to sú najdôležitejšie aktivity, ktoré chce v Banskej Štiavnici v

BBSK chce v B. Štiavnici vytvoriť kvalitné moderné zázemia pre študentov stredných škôl modernizáciou priestorov pre výchovno – vzdelávací proces a ubytovanie rekonštrukciou školského areálu na Kolpašskej ulici.

Ešte v tomto roku má preto zabezpečiť projektovú dokumentáciu na vybudovanie jednostranného chodníka na ceste III. triedy Banská Štiavnica Combin – Školský areál na Ulici Kolpašskej, s následnou realizáciou v roku 2013.

Po uvoľnení priestorov po SOŠ obchodu a služieb na Ulici Špitálskej chce rozšíriť aj areál sociálnych služieb Domova Márie na stredisko sociálnych služieb s nadregionálnym charakterom, s termínom do roku 2014.

V rokoch 2011 – 2014 chce zabezpečiť prezentáciu mesta Banská Štiavnica a okolia na výstavách a veľtrhoch CR doma a v zahraničí. Mesto chce zviditeľniť aj v propagačných materiáloch, vydávaných BBSK. Súčasne chce podporiť projekty zamerané na produkty CR a špecifické produkty CR zamerané na podzemné trasy ako pamiatky banskej činnosti.

V rokoch 2011 až 2014 chce spolupracovať s vedením Mesta Banská Štiavnica pri hľadaní investorov v oblasti CR a k tomu viažucich sa služieb, ako aj pri hľadaní investorov, riešiacich zamestnanosť v okrese Banská Štiavnica.

Zastupiteľstvo tiež odporučilo vyčleniť finančné prostriedky a realizovať celoplošnú úpravu ciest Banská Štiavnica (Červená studňa) – Hodruša – Hámre – Žarnovica a Banská Štiavnica (Hájik) – Červená studňa – Vyhne.

V rokoch 2011 – 2014 odporučilo každoročne v rozpočte BBSK vyčleniť finančné prostriedky na obnovu a rekonštrukciu budov SPŠ S. Mikovíniho a SOŠ lesníckej vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o súbor budov zapísaných v Zozname UNESCO.

V rokoch 2011 – 2014 má BBSK v Banskej Štiavnici zabezpečiť 1× ročne odbornú konferenciu na aktuálnu tému v oblasti CR a v týchto rokoch vyčleniť špeciálne navýšené prostriedky na podporu nadregionálnych kultúrnych aktivít pre región Banskej Štiavnice.

Ako sa konštatuje v správe, súčasnosť sa v meste vyznačuje vážnymi ekonomicko-sociálnymi problémami, ktoré charakterizuje odliv mladých ľudí, zvyšovanie počtu ekonomicky neproduktívneho obyvateľstva a veľmi nízka produkcia zdrojov.

V meste je z 10.190 obyvateľov 958 bez práce čo tvorí 18,82 % aktívnych obyvateľov. Približne 61 % obyvateľov má nižší príjem ako 350 eur v hrubom. Pritom priemerný plat v SR za rok 2010 bol 769 eur, ktorý v Banskej Štiavnici dosahuje len asi 1000 obyvateľov. Insolventnosť má stúpajúci trend, čoho indikáciou je stav obchodnej siete, ktorá živorí.

Za posledných 17 rokov bolo v Banskej Štiavnici zrušených 11 odborných, vedeckých a vysokoškolských pracovísk a tento proces naďalej pokračuje. Zanikli všetky štátne priemyselné podniky, za ktoré sa doposiaľ nevytvorila adekvátna náhrada (Pleta, Rudné bane, Huta, Tabakový priemysel, Okresný priemyselný podnik).

Ľudské zdroje nie sú pripravené pre investičný rozvoj, kvôli nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Výhodou je potenciál škôl a dve stredné školy pre cestovný ruch.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM