Tlačové správy

Začnime si vážiť dušu, vyzývajú osobnosti: Spolupráca musí fungovať nielen na úrovni slov

Starostlivosť o duševné zdravie je v našej krajine dlhodobo na veľmi nízkej úrovni. Prvým krokom k zlepšeniu je pritom len spolupráca.

Ilustračný obrázok k článku Začnime si vážiť dušu, vyzývajú osobnosti: Spolupráca musí fungovať nielen na úrovni slov
Zdroj: Liga za duševné zdravie

To, že je duševné zdravie mnohovrstevnatá a ťažko uchopiteľná téma dokazuje aj to, ako ťažkopádne sa s ňou štát doteraz vyrovnával. Alebo nevyrovnával? V roku 2005 vznikla Rada duševného zdravia ako poradný orgán Ministra zdravotníctva a Národný program duševného zdravia, ktoré mali tému duševného zdravia priorizovať naprieč všetkými rezortmi. Doteraz však prebehlo minimum potrebných zmien. Niečo z nich bolo realizované a niečo nie. Výsledok je nedostatočný a nesystematický. Povedzme si to otvorene – medzirezortná spolupráca v oblasti duševného zdravia na Slovensku zlyháva.

Podpora duševného zdravia zo strany štátu by sa mala týkať všetkých ľudí a vekových skupín. A aby sa tento cieľ stal realitou, budú musieť nastať zmeny. Aktuálne je téma duševného zdravia aj vo Vládnom vyhlásení a tretí sektor očakáva väčší progres v príprave a naštartovaní reformy duševného zdravia na Slovensku.

Zdroj: Liga za duševné zdravie SR

Kľúčom je spolupráca medzi rezortami

Nevyhnutná bude úzka spolupráca najmä rezortov zdravotníctva, sociálnych vecí a tiež školstva. Tá dnes takmer neexistuje. Paralelne bude musieť prebiehať kooperácia s rezortmi práce, kultúry, vnútra, spravodlivosti a financií, s odbornými spoločnosťami, s relevantnými mimovládnymi organizáciami, a tiež samotnými pacientami a ich blízkymi. Otázkou je, kto bude tento informačný kolos koordinovať. Aké bude mať kompetencie a právomoci? Účinné nastavenie a implementácia politík v oblasti duševného zdravia si vyžadujú aktívnu medzirezortnú spoluprácu.

Podľa odporúčaní WHO môže táto agenda spadať buď pod určenú jednotku na ministerstve zdravotníctva, alebo na úrade vlády, ktorá bude koordinovať komisiu, zloženú zo zástupcov všetkých zainteresovaných rezortov a skupín. Podobne dôležitá je aj vertikálna koordinácia medzi ministerskými, krajskými a obecnými úrovňami. Takáto spolupráca predpokladá viaczdrojové financovanie vrátane nadrezortného. Tu je však pes zakopaný. Neochota investovať v jednom rezorte, keďže prínosy politík sa často ukážu v inom rezorte.

Výsledkom takejto praxe je, že ak človek s duševnou poruchou opustí zdravotnícke zariadenie, ťažko rieši starostlivosť o seba, často sa prestáva liečiť, a tým zbytočne dochádza ku zhoršeniu jeho stavu. Lekári a nemocnice musia byť koordinované so stacionármi, podporovaným a chráneným bývaním, chránenými dielňami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, a zariadeniami sociálnej starostlivosti. Ak sa tieto systémy neprepoja, bude reforma nefunkčná. Preto je dôležité vytvoriť nadrezortný orgán, ktorý bude riadiť a koordinovať tvorbu stratégie a jej implementáciu, a vytvoriť kontaktné pracovné skupiny na jednotlivých rezortoch a územných celkoch. Príkladom nám môže byť stav reformy v Čechách, kde už existuje Rada vlády pro duševní zdraví pri úrade vlády na úrovni premiéra, implementačné tímy na jednotlivých rezortoch na úrovni ministrov a krajskí koordinátori.

Liga za duševné zdravie mobilizuje verejnosť novou kampaňou

Starostlivosť o duševné zdravie je v našej krajine dlhodobo na veľmi nízkej úrovni. Preto Liga za duševné zdravie SR pripravila kampaň, ktorej hlavným apelom je, aby si ľudia začali vážiť dušu. Ku kampani sa pripojilo tiež množstvo osobností verejného života. Viac informácií nájdete na facebookovej stránke Ligy za duševné zdravie SR.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Liga za duševné zdravie SR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM