Eva Viestová Rôzne

TRAVEL-KO

V Základnej škole J.A.Komenského sme sa rozhodli ponúknuť žiakom niečo zaujímavé , niečo zo života. Do školského vzdelávacieho programu sme zaradili od 5. ročníka voliteľný predmet - „Regionálna výchova“.

Pokračovaním tohto predmetu je v 8. a 9. ročníku voliteľný predmet „Podnikanie v cestovnom ruch“ a „ Základy podnikania „ . Je to vzdelávací program zameraný na tzv. „incomingový“ cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14 až 19-ročných žiakov. Orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu, motivuje ich na zapájanie sa do diania vo svojom okolí, na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie potrieb regiónov a zákazníkov; učí ich hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne.
Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska. Informácie získavajú na internete, z webových stránok a priamou komunikáciou so študentmi, čo využívajú pri zostavení ponuky pre návštevníkov. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne. Podnikanie v cestovnom ruchu sa realizuje na Slovensku od roku 2001, Junior Achievement Slovensko, n.o. je jeho odborným garantom.
V 9.ročníku v rámci vyučovacieho programu žiaci zakladajú študentskú spoločnosť – cestovnú kanceláriu, ktorá funguje ako akciová spoločnosť. Žiaci hľadajú možnosti, ako v rámci cestovnej kancelárie môžu zarobiť, aby na konci roka vykázali zisk. Okrem iného pracujú s pokladničným denníkom /podnikateľa/, podvojným účtovníctvom, výplatnou listinou....., žiakov učíme čo je to „zodpovedné podnikanie“. Tohto školského roku študentská spoločnosť TRAVEL-KO plánuje zorganizovať spoločenské podujatia pre žiakov školy a zájazd do Dolnej Strehovej pre rodičov a žiakov našej školy.

Zdroj info : ZŠ Komenského

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM