Eva Viestová Rôzne

Otvorenie nového školského roka 2011-2012 v CVČ Revúca.

V týchto dňoch sa ukončil nábor detí a žiakov do záujmových útvarov v CVČ Revúca. Do pravidelnej záujmovej činnosti sa prihlásilo celkom 415 detí do 18 rokov, ktoré budú navštevovať 32 krúžkov.

V centre voľného času otvorili činnosť oddelenia
kultúra a umenie 11 krúžkov,
technika a veda 1 krúžok,
jazyky 2 krúžky,
  • prírodné vedy 1 krúžok,
ekológia 1 krúžok,
telovýchova a šport 15 krúžkov,
turistika 1 krúžok.

V porovnaní s minulým školským rokom sa počet záujmových útvarov takmer zdvojnásobil, zo 17 na 32. Počet prihlásených detí do 15 rokov vzrástol z 271 na 364.
Počet členov záujmových útvarov v uplynulom školskom roku negatívne ovplyvnilo nariadenie vlády č.668/2004 z mája 2010. Metodika nahlasovania detí k 15.9.2010 ob­medzila vek detí od 4 do 15 rokov s trvalým bydliskom v obci príslušného centra voľného času. Podľa tejto novely žiaci do 18 rokov mali byť financovaní z prostriedkov pridelených pre VUC. Celkový počet detí prihlásených do centier voľného času týmto klesol v rámci SR o 93 tisíc. Po úprave legislatívy nariadením vlády č. 531 zo dňa 15.12.2010, využilo v tomto školskom roku možnosť prihlásiť sa do záujmovej činnosti 51 študentov stredných škôl v meste Revúca.
Nový školský rok je jedným z krokov realizácie dlhodobých plánov vedenia CVČ, pripraviť pre deti a rodičov čo najpestrejšiu ponuku záujmových činností pre voľný čas. Za posledné dva roky sa pomer ponuky zmenil z jednostrannej športovej, ( pozn. v r. 2008, pomer 9 športových krúžkov k jednému z inej oblasti, 2009 a 2010 – 3 : l.) na mnohostrannú. V školskom roku 2011/2012 je zastúpenie športových krúžkov rovnocenné s ostatnými v pomere 1:1. V centre bude pracovať 23 externých spolupracovníkov a štyria interní pedagogickí pracovníci.
Úspešne sa rozvíja spolupráca s materskými školami, v ktorých vzniklo 5 záujmových útvarov v krúžkoch: jazyk anglický, flauty a výtvarný odbor. Nové aktivity sa rozbiehajú v miestnej časti Revúčka, činnosť začína športové a kultúrne centrum. V najbližších našich plánoch je otvorenie pohybového oddelenia pre seniorov. Všetky činnosti v záujmových krúžkoch sa budú realizovať v priestoroch, ktorých zriaďovateľom je mesto Revúca.
Milí účastníci záujmovej činnosti, prajeme Vám v otvorenom školskom roku množstvo príjemných zážitkov a všetkým spolupracovníkom veľa úspechov v práci.

Zdroj info :Mgr. M.Chrapán riaditeľ CVČ Revúca

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM