Monika Földešiová Tlačové správy

Kto klame a zastrašuje zákazníkov?

Po liberalizácii trhu s elektrinou na slovenskom trhu pôsobí viacero dodávateľov elektriny. V minulosti monopolní dodávatelia elektriny ich, ľudovo povedané, delia na tzv. tradičných dodávateľov a tzv. alternatívnych.

Ilustračný obrázok k článku Kto klame a zastrašuje zákazníkov?
Zdroj: Dnes24.sk

(PR) – Z doterajších skúseností a mediálnych prezentácií vyplýva, že tzv. tradiční dodávatelia sú najlepší a bezproblémoví, a naopak alternatívni sú tí najhorší, najnespoľahlivejší a používajú klamlivé praktiky, aby získali svojich zákazníkov. Takto to prezentujú tzv. tradiční, ktorí strácajú monopol.

Naša spoločnosť BUSINNESS COMMERCIAL FINACE, s.r.o. (ďalej len BCF) je dodávateľom elektriny a zemného plynu. Sme takým istým dodávateľom, ako všetci. Ani my a ani legislatíva nerozlišuje tzv. tradičných a alternatívnych dodávateľov, my používame pre všetky subjekty pôsobiace v oblasti dodávky elektriny a zemného plynu jeden pojem „DODÁVATEĽ“.

Vzhľadom k listu, ktorý zaslala Východoslovenská energetika, a.s. (ďalej VSE) odchádzajúcim zákazníkom, ktorí podpísali zmluvu na dodávku elektriny so spoločnosťou BCF, vám, vážení odberatelia dávam na uváženie otázku: „Kto klame a zastrašuje zákazníkov? Pred podpísaním zmluvy o dodávke elektriny pre domácnosť boli títo zákazníci dlhoročnými odberateľmi elektriny od dodávateľa VSE. VSE sa o týchto svojich zákazníkov „vzorne“ starala, riešila ich konkrétne požiadavky a problémy jedine tým, že im zasielala vyúčtovacie faktúry za spotrebu elektriny. Zvrat v komunikácii však nastal potom, čo boli VSE doručené výpovede. VSE ihneď listom kontaktovala zákazníkov v znení, či myslia výpoveď vážne s tým, že jej zákazníci sa stretávajú s klamlivými praktikami, ktorými sú najčastejšie:

a/ predajca nespomenul spoločnosť, ktorú zastupuje a naopak, neprávom vystupoval v mene VSE, b/ zákazníkom nebola poskytnutá možnosť zmluvu si riadne prečítať, c/ zmluvu vyplnil za zákazníka predajca a v niektorých prípadoch zákazník nedostal ani kópiu novej zmluvy.

Tiež zákazníkov „upozorňuje“, že so zastavením procesu zmeny dodávateľa môže byť spojená hrozba uplatnenia sankcií zo strany spoločnosti, s ktorou podpísal zmluvu prostredníctvom podomového predajcu. Týmto zákazníkom súčasne VSE ponúka rôzne marketingové materiály. Súčasťou sú prílohy ako odvolanie splnomocnenia udeleného novému dodávateľovi, odstúpenie od zmluvy a odvolanie výpovede.

Naša spoločnosť nemá dôvod vystupovať pod značkou VSE. Nerealizujeme nijaký podomový predaj, nemáme žiadne predtlačené zmluvy a naši klienti majú dostatok času na prečítanie zmluvy pred jej podpisom. BCF je hrdá na svoje meno a jej obchodníci každému zákazníkovi oznámia názov spoločnosti, cenu, objasnia podmienky zmeny dodávateľa, poskytnú dostatok času na preštudovanie zmluvy. Našim krédom je individuálny prístup ku každému zákazníkovi a rovnaké podmienky pre všetkých odberateľov. Neznižujeme sa k praktikám, že len klientovi, ktorý sa rozhodne pre zmenu dodávateľa a podá výpoveď, ponúkneme určité výhody. Dôrazne sa ohradzujeme voči tomu, aby VSE spájala našu spoločnosť BCF s nekalými praktikami, pretože ich nerealizujeme. K ochrane dobrého mena spoločnosti, ako aj ochrane našich klientov, sme pripravení podniknúť príslušné právne kroky. Našu obchodnú politiku budujeme férovo, otvorene a čisto, bez skrytých nástrah, s cieľom trvalého a perspektívneho uplatnenia sa na trhu. Tento prístup presadzujeme veľmi úspešne, dôkazom čoho je trvalý rast spoločnosti, vychádzajúci z dôvery našich klientov a hlavne z pochopenia rozdielov nami ponúkanej starostlivosti oproti doterajšej bezmocnosti voči monopolným – tradičným dodávateľom. Pre nás je náš odberateľ klient, nie len číslo, o ktoré sa zaujímame jedine v momente, keď ho strácame. Toto je zásadný rozdiel v prístupe, ktorí pochopili všetci naši klienti a ktorí nevedia monopolní – tradiční dodávatelia prekonať.

Preto je našim mottom veta: „Nastal čas na správne rozhodnutia“. Urobte ich!!!

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM