Ilustračný obrázok k článku Bystrica hľadá posilu na voľné MIESTO: Záujemcov láka aj na BENEFITY
Zdroj: pixabay.com

Bystrica hľadá posilu na voľné MIESTO: Záujemcov láka aj na BENEFITY

Ak si hľadáte robotu, možno vás zaujme ponuka samosprávy. Aké sú požiadavky na uchádzačov o pozíciu referenta?

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Bystrica hľadá posilu na voľné MIESTO: Záujemcov láka aj na BENEFITY

Ak si hľadáte robotu, možno vás zaujme ponuka samosprávy. Aké sú požiadavky na uchádzačov o pozíciu referenta?

Ilustračný obrázok k článku Bystrica hľadá posilu na voľné MIESTO: Záujemcov láka aj na BENEFITY
Zdroj: pixabay.com

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu Referent oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov o tom informuje na oficiálnom webe mesta.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • vysokoškolské II. stupňa so zameraním na environmentalis­tiku, ekológiu, prírodné vedy, prípadne technické zameranie

Požadovaná prax:

 • prax v oblasti výhodou

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • komunikačné zručnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, analytické myslenie, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť pracovať pod tlakom
 • administratívne zručnosti
 • práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power point…)
 • vodičské oprávnenie skupina „B“
 • agenda si vyžaduje prácu v kancelárii ako aj prácu v teréne

Druh práce a stručná charakteristika: Do tímu hľadajú aktívneho kolegu, alebo kolegyňu s vyššie uvedeným vzdelaním, prípadnou praxou, otvorenou mysľou, aktívnym, všestranným a ľudským prístupom. Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok s perspektívou na dobu neurčitú. Náplňou práce a kompetenciou nového kolegu/novej kolegyne bude:

 • aplikácia koncepcií a stratégií mesta v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi do praxe,
 • zabezpečovanie agendy na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta v zmysle platnej legislatívy,
 • organizovanie zberu všetkých komodít komunálneho odpadu (zmäsový komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, nadrozmerný odpad … )
 • priebežná evidencia odpadu, spracovanie ročných štatistických hlásení, ročných hlásení o vzniku odpadu,
 • spracovávanie podkladov pre tvorbu rozpočtu, kontrola čerpania rozpočtu za zverenú agendu po vecnej aj finančnej stránke,
 • kontrolná činnosť vo vzťahu k dodávateľovi služby vrátane správnosti vystavených účtovných dokladov, spracovania faktúr, dodacích listov, vedie ich evidenciu,
 • kontrolná činnosť vo vzťahu ku pôvodcom odpadu,
 • zabezpečovanie odstraňovania odpadu uloženého v rozpore s platnou legislatívou,
 • zabezpečovanie nákupu a distribúcie zberných nádob na odpad,
 • spolupráca s orgánmi špecializovanej štátnej správy,
 • vybavovanie podnetov a sťažností za zverenú agendu,
 • organizovanie akcií na úseku verejnoprospešných služieb,
 • agenda si vyžaduje prácu v kancelárii ako aj prácu v teréne,
 • participácia na strategických dokumentoch a projektoch v gestorstve iných odborných útvarov mesta

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • iné doklady preukazujúce splnenie požadovaných kritérií a požiadaviek (napr. certifikáty, osvedčenia…)
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – úrad – zamestnanie v samospráve).

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Podrobnejšie informácie pre uchádzačov ako aj ponúkané benefity nájdete na nasledujúcej strane.

Ďalšie aktuálne správy

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM