Inšpektori rozdali pokút za čiernu prácu až-až: Koľkých chytili v Banskobystrickom kraji?

V roku 2015 bolo podľa inšpektorátu práce vykonaných viac ako 23 tisíc kontrol, pri ktorých hľadali nelegálne zamestnaných. My sme zisťovali koľkých chytili v Banskobystrickom kraji. A ako sme na tom v porovnaní so zvyškom Slovenska?

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Inšpektori rozdali pokút za čiernu prácu až-až: Koľkých chytili v Banskobystrickom kraji?
Zdroj: TASR

Ako uvádza Národný inšpektorát práce (NIP), v roku 2015 kontrolné orgány celkovo vykonali 23 698 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, v rámci ktorých bolo skontrolovaných 20 687 zamestná­vateľov a 55 616 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných zamestnávateľov.

Viac ako 3 milióny na pokutách

Počet ako aj suma ukladaných pokút vykazuje podľa inšpektorátu práce v priebehu rokov 2012 – 2015 kontinuálny rast. „Zatiaľ čo v roku 2012 bolo orgánmi NIP a ÚPSVaR uložených 312 pokút v sume 675 050,– eur, v roku 2015 to bolo už 993 pokút v celkovej sume 3 438 600,– eur, čo predstavuje 409,38 %-ný nárast v sume ukladaných pokút a 218,27 %-ný nárast v počte uložených pokút,“ uvádza inšpektorát práce vo svojej aktuálnej správe.

Vykonanými kontrolami bolo podľa inšpektorátu odhalených 1 448 zamestná­vateľov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávali 2 686 fyzických osôb.

Ako sa umiestnil náš kraj?

Najvyšší počet nelegálne zamestnávaných fyzických osôb bol podľa inšpektorátu zistený v Košickom kraji (616) a najnižší v Prešovskom kraji (182). Ako je na tom náš kraj?

Banskobystrický kraj sa spomedzi krajov Slovenska podľa údajov z NIP umiestnil na piatom mieste s 246 nelegálne zamestnávanými fyzickými osobami. Oproti roku 2014 je to podľa inšpektorátu pokles o 108 ľudí, ktorí vykonávali prácu načierno a oproti roku 2013 nárast o 97 takýchto ľu­dí.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame