Bystrica24.sk

V OBRAZOCH: V Komunitnom centre Fončorda bol Valentín plný láskavosti