Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Jozef Vavrek (29s) 100%
 2. Luki Valsjiw (32.06s) 100%
 3. Marek Šebeňa (35.16s) 100%
 4. Peter Surovec (52.27s) 100%
 5. Evi Adamove (36s) 90%
 6. Jakub Forgács (51s) 80%
 7. Majo Patak (67.77s) 70%
 8. Dušan Vesel (81.05s) 60%
 9. Petra Švarná (39.88s) 50%
 10. Vanesa Majerová (50.77s) 50%

Najlepší hráči

 1. Marián Mališ (14.39s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (14.81s) 100%
 3. Jozef Silný (15.06s) 100%
 4. Kristína Rusinková (15.56s) 100%
 5. Lucia Silná (15.89s) 100%
 6. Peter Petráš (17.05s) 100%
 7. Alcznauer Vladimír (17.68s) 100%
 8. Mária Kolesárová (18.24s) 100%
 9. Bozena Rimska (19.32s) 100%
 10. jan rak (19.67s) 100%