Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Ľudmila B (34.82s) 100%
 2. Peter Pavuk (39.03s) 100%
 3. Dušan Vesel (47.86s) 90%
 4. Jan Mikuláši (63.71s) 90%
 5. Eva Viglašská (50.92s) 80%
 6. Roman Roman (51.54s) 60%
 7. Marta Kapusta (66.81s) 60%
 8. Karol Chrenko (65.64s) 50%
 9. mirko B (66.85s) 50%
 10. J P (35.39s) 40%

Najlepší hráči

 1. Ľudmila B (34.82s) 100%
 2. Peter Pavuk (39.03s) 100%
 3. Dušan Vesel (47.86s) 90%
 4. Jan Mikuláši (63.71s) 90%
 5. Eva Viglašská (50.92s) 80%
 6. Roman Roman (51.54s) 60%
 7. Marta Kapusta (66.81s) 60%
 8. Karol Chrenko (65.64s) 50%
 9. mirko B (66.85s) 50%
 10. J P (35.39s) 40%