Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Viera Šandorová (79.89s) 70%
 2. Katarina H (70.43s) 60%
 3. Dušan Vesel (77.99s) 60%
 4. Jakub Forgács (61.78s) 50%
 5. Martina Riečanová (68.69s) 20%

Najlepší hráči

 1. Alex Ivanko (33.97s) 90%
 2. Matej Štefuš (62.2s) 80%
 3. Karol Kovac (64.69s) 80%
 4. Jana Buvalová (52.4s) 70%
 5. Pedro Alvarez (62s) 70%
 6. Viera Šandorová (79.89s) 70%
 7. Peter Tkáčik (89.87s) 70%
 8. Jozef Borovsky (45.02s) 60%
 9. Adam Čabrák (45.42s) 60%
 10. frankys frankys (58.37s) 60%