Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Miroslav Šuch (42.89s) 100%
 2. Viera Šandorová (46.21s) 100%
 3. Dušan Vesel (46.7s) 100%
 4. Jakub Forgács (37.45s) 90%
 5. Ondrej Pecnik (63.51s) 40%
 6. Roman Roman (68.01s) 40%
 7. Martina Riečanová (74.75s) 20%
 8. Anna Barančoková (46.34s) 10%
 9. Alexandra Páleníková (62.77s) 10%
 10. Eva Hybska (74.36s) 10%

Najlepší hráči

 1. Miroslav Šuch (42.89s) 100%
 2. Viera Šandorová (46.21s) 100%
 3. Dušan Vesel (46.7s) 100%
 4. Jakub Forgács (37.45s) 90%
 5. Ondrej Pecnik (63.51s) 40%
 6. Roman Roman (68.01s) 40%
 7. Martina Riečanová (74.75s) 20%
 8. Anna Barančoková (46.34s) 10%
 9. Alexandra Páleníková (62.77s) 10%
 10. Eva Hybska (74.36s) 10%