Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Jakub Forgács (45.21s) 100%
 2. Eva Muskova (111.05s) 100%
 3. Petra Tišliarová (65.03s) 90%
 4. Tobiáš Majer (73.93s) 90%
 5. Paťušá Ďurčíková (92.74s) 90%
 6. Michaela Vránska (112.07s) 90%
 7. Thomas Adamjak (201.28s) 90%
 8. Janka Novysedláková (57.31s) 80%
 9. Matej Schwarzbacher (67.67s) 80%
 10. Paťo Ďurík (71.32s) 80%

Najlepší hráči

 1. Jakub Forgács (45.21s) 100%
 2. Eva Muskova (111.05s) 100%
 3. Petra Tišliarová (65.03s) 90%
 4. Tobiáš Majer (73.93s) 90%
 5. Paťušá Ďurčíková (92.74s) 90%
 6. Michaela Vránska (112.07s) 90%
 7. Thomas Adamjak (201.28s) 90%
 8. Janka Novysedláková (57.31s) 80%
 9. Matej Schwarzbacher (67.67s) 80%
 10. Paťo Ďurík (71.32s) 80%