Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Jakub Forgács (43.16s) 90%
 2. Tobiáš Majer (64.23s) 70%
 3. Evita Evita (66.34s) 60%
 4. Peter Birka (75.83s) 60%
 5. Martin Mojžiš (79.22s) 60%
 6. Ondrej Pecnik (54.26s) 50%
 7. peto novo (65.14s) 50%
 8. Zuzana Kučerová (66.21s) 50%
 9. Michaela Vránska (137.3s) 50%
 10. jana cabanová (39.19s) 40%

Najlepší hráči

 1. Jakub Forgács (43.16s) 90%
 2. Tobiáš Majer (64.23s) 70%
 3. Evita Evita (66.34s) 60%
 4. Peter Birka (75.83s) 60%
 5. Martin Mojžiš (79.22s) 60%
 6. Ondrej Pecnik (54.26s) 50%
 7. peto novo (65.14s) 50%
 8. Zuzana Kučerová (66.21s) 50%
 9. Michaela Vránska (137.3s) 50%
 10. jana cabanová (39.19s) 40%