Najlepší na Bystrica24.sk

 1. Jakub Forgács (54.83s) 100%
 2. Miroslav Šuch (102.06s) 80%
 3. Matej Schwarzbacher (77.39s) 73%
 4. Kristián Boháčik (103.34s) 73%
 5. Zuzana Kučerová (60.06s) 67%
 6. Ondrej Pecnik (76.48s) 67%
 7. Peter Birka (95.1s) 67%
 8. Roman Roman (73.97s) 60%
 9. Daniela Praženicová (88.05s) 60%
 10. Michal Kostúr (96.25s) 60%

Najlepší hráči

 1. Jakub Forgács (54.83s) 100%
 2. Miroslav Šuch (102.06s) 80%
 3. Matej Schwarzbacher (77.39s) 73%
 4. Kristián Boháčik (103.34s) 73%
 5. Zuzana Kučerová (60.06s) 67%
 6. Ondrej Pecnik (76.48s) 67%
 7. Peter Birka (95.1s) 67%
 8. Roman Roman (73.97s) 60%
 9. Daniela Praženicová (88.05s) 60%
 10. Michal Kostúr (96.25s) 60%