Veľké stretnutie pod Urpínom. Desiatky učiteľov, ktorí chcú meniť školy k lepšiemu

Ako posilniť svoju rolu učiteľa, zvládnuť svoje vyhorenie, priniesť do tried dialóg či učiť zážitkom? Aj o tom sa bude už onedlho hovoriť v Bystrici!

Jakub Forgács

Otázky, ako vylepšiť školy bude v stredu 22. marca v Banskej Bystrici riešiť viac ako 150 účastníkov konferencie Pedagogickí hrdinovia. Prináša ju Komenského inštitút v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela.

„Za 27 rokov od pádu komunizmu sa už na Slovensku vystriedalo 18 ministrov školstva z 10 politických strán a hnutí. Desať ministrov pritom zotrvalo v úrade menej ako rok. Na Slovensku je stále viac učiteľov, ktorí veria, že nemôžeme čakať na osvieteného ministra, ale konkrétnymi príkladmi ukazujú, ako meniť školstvo zdola. Takýchto učiteľov spája aj Komenského inštitút, ktorý realizuje vzdelávacia organizácia Živica,“ uviedol za organizátorov Rado Plánička.

Na konferenciu Pedagogickí hrdinovia príde vyše 150 učiteľov, ktorí sa chcú vzdelávať a inšpirovať konkrétnymi príkladmi, ako sa dá zmena školstva dosiahnuť už aj teraz. Od Lenky Mihalicovej zo Školy u Filipa, ktorá v škole nechce hodnotiť známkami sa môžete dozvedieť, ako nájsť svoju pedagogickú víziu, Miroslav Kseňák zo ZŠ Pliešovce predstaví nový netradičný šport na hodinu telesnej výchovy, ktorý zapája všetkých žiakov a riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine Jozef Sopoliga povie viac o tom, ako učí fyziku inovatívnou metódou vyvinutou na Harvarde.

„Témy a workshopy, ktoré konferencia prináša pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú. Workshopy budú viesť špičkoví lektori, ktorí majú potenciál učiteľov významne posilniť v ich roli pedagogického lídra. So psychologičkou Sylviou Ondrisovou budú hľadať svoju pedagogickú víziu aj hranice moci, s facilitátorom a trénerom Dušanom Ondrušekomsa naučia ako do tried prinášať hodnotové otázky, s Jurajom Hipšomsa pozrú na zážitkové vyučovanie. Posilnia sa aj v rešpektujúcej komunikácii a Univerzita Mateja Bela predstaví koncept ako sa dá pomocou dobrovoľníckej práce v škole vzdelávať,“ doda Plánička.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame