Lekár, ktorý pomohol mnohým Bystričanom. Karol Mika ordinuje aj v deväťdesiatke

Práci doktora sa venuje už dlhé roky a dobre pozná účinky rastlín na ľudský organizmus. Štátna vedecká knižnica bude hostiť stále aktívneho lekára Karola Miku.

Jakub Forgács

Čo neviete o sebe…, tak znie názov jednej z desiatok kníh a publikácií známeho slovenského lekára, spisovateľa, fytoterapeuta, ale i amatérskeho filmového režiséra a rozhlasového tvorcu, lekára Karola Miku, rodáka zo Starých Hôr pri Banskej Bystrici.

V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea – 90 rokov a pri tejto príležitosti bude hosťom banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK). Diskusia s ním v rámci pravidelného cyklu Osobnosti sa uskutoční 19. apríla o 16:00 v spoločenskej sále ŠVK.

„Na priateľskom stretnutí, ktoré knižnica pripravuje v spolupráci s mestom, bude doktor Mika hovoriť nielen o svojej dlhoročnej lekárskej praxi, ale aj o účinkoch rastlín na ľudský organizmus. Opísal ich vo viac ako 150 odborných štúdiách, v Malom atlase liečivých rastlín, ktorého je spoluautorom, v desiatkach rozhlasových relácií a v niekoľkých monografiách,“ priblížila Ľubica Laššáková, manažérka kultúry ŠVK.

Karol Mika aj napriek vysokému veku stále aktívne vykonáva lekársku prax. Ordinuje pre dospelých na banskobystrickom sídlisku Fončorda.

Zdroj: TASR

Odporúčame